Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

datinggala.com - 100 percent gratis nederlandstalige dating website

en fr es ru de nl

Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring : datinggala.com

1. Algemeen.

1.1. Door gebruik te maken van datinggala.com of één of meerdere van diens diensten verklaart de gebruiker zich akkoord met deze Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring en alle daarin hieronder opgenomen bepalingen.

1.2. De Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring kan steeds verandert, aangepast of geupdate worden door de beheerders van datinggala.com. De beheerders van datinggala.com behouden zich het recht voor ten allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring.

De Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring zal steeds te vinden zijn en raadpleegbaar zijn op https://datinggala.com/conditions.php?lang=nl.

Door gebruik te blijven maken van datinggala.com of één of meerdere van diens diensten verklaart de gebruiker zich steeds akkoord met alle veranderingen, aanpassingen of updates die in de toekomst mogelijk zullen worden doorgevoerd in de Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring en vanaf het ogenblik dat deze zullen of zouden worden doorgevoerd.

Veranderingen in de Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring zullen aan al onze gebruikers toegestuurd worden op het email adres dat ze gebruikten bij registratie of hetgeen ze nadien het laatste ingaven op https://datinggala.com/changeEmail.php?lang=nl en correct wijzigden volgens de daar te volgen en aangegeven procedure.

Het is hoe dan ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen dat hij/zij deze emails ontvangt, dat ze niet geblokkeerd worden door bijvoorbeeld een spamfilter of hem/haar ontgaan door gelijk welke andere reden en datinggala.com zo in de gelegenheid te stellen hem/haar van wijzigingen te informeren.

De gebruiker die niet akkoord gaat met doorgevoerde wijzigingen wordt geacht zijn/haar account te verwijderen via datinggala.com/delete.php?lang=nl. De gebruiker die zijn of haar account behoudt na wijzigingen wordt geacht akkoord te gaan met de aangebrachte wijzigingen.

1.3. Het akkoord van de gebruiker met de Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring kan steeds ingetrokken worden (doch niet met terugwerkende kracht!) doordat de gebruiker zijn/haar account verwijdert via datinggala.com/delete.php?lang=nl.

2. Cookiebeleid.

2.1. Wat is een cookie ? Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

2.2. Gebruik van permanente cookies. Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

2.3. Gebruik van sessie cookies. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

2.4. Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen moeten wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

2.5. In-en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan. Meer informatie omtrent het in-en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

2.6. Meer informatie over cookies en wetgeving omtrent? Die kunt u hier vinden

3. Privacy Verklaring.

3.1. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount of bij het later eventueel aanbrengen van wijzigingen aan het gebruikersprofiel, slaat datinggala.com de persoonlijke gegevens op die de gebruiker zelf ingeeft of wijzigt. Door te registeren gaat de gebruiker ermee akkoord dat al deze gegevens door datinggala.com worden opgeslagen.

3.2. Naast deze gegevens slaat datinggala.com eveneens nog de ip adressen op van waarop de gebruiker ons bezoekt en de locaties.

3.3. Wanneer de gebruiker via datinggala.com/delete.php?lang=nl zijn/haar gebruikersaccount verwijdert dan worden al zijn/haar gegevens overal en volledig en permanent verwijdert uit onze database en al onze registers. En er blijven dan nergens nog gegevens van de gebruiker opgeslagen.

3.4. Wanneer de gebruiker profielgegevens wijzigt dan worden de gegevens die vervangen worden ook steeds definitief overal en volledig uit onze database en alle registers verwijdert. De gebruiker heeft over al zijn/haar gegevens via zijn/haar gebruikersaccount dus directe controle alsook directe inzage, behalve dan over zijn/haar gebruikte ip adressen en/of de locatie van waarop hij/zij datinggala.com bezocht.

3.5. Uitzondering op de mogelijkheid voor de gebruiker om zelf zijn/haar gegevens te verwijderen ! Wanneer de gebruiker geband wordt wegens misbruik of vermeend misbruik worden alle op dat ogenblik voorhande zijnde gegevens nog voor een periode van vijf jaar bewaard om verder misbruik vanwege dezelfde gebruiker te voorkomen.

3.6. De minimum vereiste persoonlijke gegevens die de gebruiker moet ingeven om een gebruikersaccount te kunnen aanmaken en/of handhaven zijn : een gebruikersnaam, geslacht, een email adres, een wachtwoord, geboortedatum, het land waarin de gebruiker heden woont, lichaamslengte, aantal kinderen en huwelijkse status. De beheerders van datinggala.com behouden zich het recht voor deze gegevens te corrigeren of de gebruiker te verbannen wanneer vermoed wordt dat deze gegevens niet met de werkelijkheid overeenstemmen.

3.7. Om de gebruikerservaring te optimaliseren en eventueel misbruik van de site efficient tegen te kunnen gaan hebben de beheerders van datinggala.com toegang tot alle facetten en onderdelen van het gebruikersaccount van de gebruiker, waaronder ook de mailbox of inbox die gekoppelt is aan het gebruikersaccount op datinggala.com en alle door de gebruiker verzonden of ontvangen berichten daarin. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze gegevens door de beheerders geraadpleegd kunnen worden.

3.8. De gebruiker neemt er bij deze kennis van dat de gegevens die zij/hij op zijn/haar openbaar profiel plaatst en dat inherent is aan het gebruikersaccount toegankelijk zijn voor derden die datinggala.com bezoeken of gebruiken. Deze derden kunnen natuurlijke personen zijn, al of geen medegebruikers van datinggala.com maar ook zoekrobotten die alle paginas (en dus ook de persoonlijke profielpagina die inherent is aan elk gebruikersaccount) met alle gegevens daarop automatisch indexeren en ter beschikking stellen aan het wereldwijde internet en dat zo alle ingegeven persoonlijke gegevens aldus gevonden kunnen worden door gelijk welke internet gebruiker door middel van ingegeven zoekopdrachten. De eigenaar van datinggala.com kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van gelijk welke aard die dit voor de gebruiker met zich mee zou kunnen brengen. We raden daarom ten stelligste aan gebruik te maken van een zogenaamde nick-of schuilnaam als gebruikersnaam, in plaats van van de echte naam, en geen privé-informatie te plaatsen op het openbaar profiel van de gebruiker zoals bijvoorbeeld het fysiek adres of verblijfplaats van de gebruiker, telefoon of gsm nummer(s), email adres(sen), adressen van of verwijzingen naar of links naar account(s) op sociale media of gelijk welke andere informatie die derden in staat zou kunnen stellen om de gebruiker via een andere weg dan langs deze site op gelijk welke wijze te contacteren of te benaderen of invloed op de gebruiker uit te oefenen op gelijk welke wijze.

4. Gebruikersovereenkomst.

4.1. Door datinggala.com te gebruiken gaat de gebruiker akkoord met alle bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring. Indien de gebruiker hiermee niet akkoord gaat dan zal de gebruiker datinggala.com niet gebruiken. Mocht de gebruiker reeds een account hebben aangemaakt dan zal de gebruiker, indien de gebruiker niet akkoord gaat, dat account via hier verwijderen. Het gebruikersaccount niet verwijderen staat gelijk aan akkoord gaan met alle bepalingen in deze Gebruikersovereenkomst en Privacy Verklaring. Datinggala.com wordt aangeboden op een zogenaamde 'AS IS' basis. Te nemen of te laten zoals het wordt aangeboden.

4.2. De gebruiker dient minimaal 16 jaar oud te zijn om gebruik te mogen maken van datinggala.com. Dit omdat er een waarschijnlijkheid bestaat dat seksuele betrekkingen tot stand zouden kunnen komen tussen mensen die elkaar ontmoeten op datinggala.com. Deze minimumleeftijd van 16 jaar geldt steeds en ongeacht welke de minimumleeftijd hiervoor is in het land van de gebruiker. Dit omdat datinggala.com opereert vanuit Belgie en daarom de Belgische wetgeving geldt inzake seksuele meerderjarigheid. Indien de gebruiker een inwoner is van een ander land waarin een hogere minimumleeftijd geldt dan 16 jaar dan gelden voor de gebruiker de wetten inzake het aangaan van seksuele betrekkingen van dat desbetreffende land. Indien wij vermoeden dat de gebruiker geen 16 jaar oud is of jonger is dan de leeftijd die in het land van de gebruiker vereist is om seksueel meerderjarig te zijn dan zullen wij het account zonder verdere waarschuwing of motivatie verwijderen. De gebruiker wordt geacht de wetten van zijn/haar land te kennen. De beheerders van datinggala.com kunnen deze onmogelijk allemaal kennen en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor illegaal gebruik in deze door inwoners van een ander land dan Belgie.

4.3. De eigenaar van datinggala.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gelijk welke directe of indirecte schade of schade van gelijk welke aard of hoedanigheid die de gebruiker zou toevallen ten gevolge van interactie met derden of medegebruikers die van datinggala.com gebruik maken. De gebruiker dient zich zoals overal op het internet te 'wapenen' tegen schade door misbruik die derden u eventueel zouden kunnen willen toebrengen.

4.4. De eigenaar van datinggala.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gelijk welke directe of indirecte schade of schade van gelijk welke aard of hoedanigheid die de gebruiker zou toevallen ten gevolge van aanbiedingen die derden doen op datinggala.com. Dit geldt zowel voor aanbiedingen via reclameadvertenties via bijvoorbeeld google adsense als aanbiedingen die andere gebruikers, al of niet natuurlijk personen de gebruiker zouden doen. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de schade die zou voortvloeien op het ingaan op deze aanbiedingen liggen volledig bij de gebruiker of bij diens ouders of voogd indien de gebruiker minderjarig is.

4.5. De eigenaar van datinggala.com onderschrijft niet de inhoud die gebruikers of derden plaatsen op het interactieve gedeelte van datinggala.com en is er op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor. Noch voor de schade die daaruit rechtstreeks of onrechstreeks zou kunnen ontstaan. Alle derden of geregistreerde gebruikers die datinggala.com gebruiken zijn zelf persoonlijk aansprakelijk voor alle inhoud die zij plaatsen.

4.6. De eigenaar van datinggala.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor moreel of psychisch leed dat de gebruiker zou kunnen worden aangedaan door inhoud geplaatst of verzonden door derden of andere gebruiker of de gebruiker toegezonden door andere gebruikers die van datinggala.com gebruik maken. Indien de gebruiker hiermee toch geconfronteerd mocht worden dan kan de gebruiker dit steeds melden via de daarvoor voorziene rapporteringsfunctie. De beheerders beslissen zonder motivatie verschuldigd te zijn aan de gebruiker of derden of er al dan niet tegen opgetreden wordt of kan opgetreden worden.

4.7. Het is de gebruiker niet toegestaan datinggala.com voor financieel gewin of andere commerciele activiteiten te gebruiken. Indien de beheerder meent dat de gebruiker dit toch zou doen zal het gebruikersaccount verwijdert worden zonder voorafgaande waarschuwing en zonder verder verhaal of motivatie.

4.8. Prostitutie is niet toegestaan op of via datinggala.com. Het is niet toegelaten sexuele diensten of gelijk welke andere diensten of goederen te trachten verhandelen op of via datinggala.com. Overtreding van deze regel zal resulteren in de verwijdering van het gebruikersaccount zonder voorafgaande waarschuwing en zonder verder verhaal of motivatie. We verzoeken iedere gebruiker die met prostitutie geconfronteerd zou worden op datinggala.com om dit te rapporteren aan onze beheerders via de daarvoor voorziene rapporteringsfunctie.

4.9. Het is niet toegestaan om meer dan 1 account te hebben op datinggala.com. Overtreding van deze regel zal resulteren in de verwijdering van alle accounts en dubbelaccounts van de gebruiker zonder voorafgaande waarschuwing en zonder verder verhaal of motivatie.

4.10. Het is niet toegestaan foto's up te loaden op datinggala.com waarop een ander persoon dan de gebruiker in kwestie zelf op afgebeeld staat en/of die door copyright en/of andere auteursrechten beschermd zijn. Overtreding van deze regel zal resulteren in de verwijdering van het gebruikersaccount zonder voorafgaande waarschuwing en zonder verder verhaal of motivatie.

4.11. Het is de gebruiker niet toegestaan zichzelf voor te doen op datinggala.com als een derde reëel bestaand fysiek persoon. Niet om in diens echte naam op te treden, noch in diens geregistreerde artiestennaam, noch namens een bestaand bedrijf of andere rechtspersoon. Overtreding van deze regel zal resulteren in de verwijdering van het gebruikersaccount zonder voorafgaande waarschuwing en zonder verder verhaal of motivatie.

4.12. De gebruiker geeft toestemming om de fotos die hij/zij upload op zijn profielpagina te laten gebruiken voor promotiedoeleinden van datinggala.com. Foto's kunnen op de voorpagina publiek getoond worden om datinggala.com te promoten of in andere advertenties elders op het internet. Door een foto te uploaden geeft de gebruiker datinggala.com hiervoor de toestemming. Door de foto te verwijderen trekt de gebruiker deze toestemming weer in maar dit niet met terugwerkende kracht. Zolang de foto in kwestie online staat op het profiel van de gebruiker kan en mag datinggala.com deze gebruiken ter promotie van datinggala.com en dit tesamen met de andere persoonlijke gegevens die de gebruiker ingaf op zijn/haar profiel en/of bij diens registratie, behalve dan het Email adres en het wachtwoord.

4.13. Bij aanvang op 1 januari 2019 heeft de beheerder van datinggala.com honderd testprofielen aangemaakt. Deze profielen ogen als echte gebruikers en circuleren op datinggala.com. Ze dienen om de werking van datinggala.com te testen, te optimaliseren en in de toekomst verder te ontwikkelen. Fysiek contact met deze profielen is niet mogelijk. Berichten sturen aan deze profielen is mogelijk, doch zullen niet beantwoord worden.

4.14. Het is niet toegelaten om pornografische inhoud te posten op datinggala.com van gelijk welke aard. Ontblote borsten of geslachtsdelen op foto's of al te suggestieve of sexueel getinte foto's zijn niet toegelaten op datinggala.com. Hetzelfde geldt voor teksten of boodschappen met pornografische of sexueel getinte inhoud. Dergelijke inhoud zal zonder verdere motivatie of waarschuwing verwijdert worden en kan resulteren in de verwijdering van het gebruikersaccount.

4.15. Het is niet toegelaten om beledigende, stigmatiserende, disciminerende, racistische, bedreigende of haatdragende inhoud te posten op datinggala.com. Dergelijke inhoud zal zonder verdere motivatie of waarschuwing verwijdert worden en kan resulteren in de verwijdering van het gebruikersaccount.

4.16. Het is niet toegelaten contactinformatie te posten op de profielpagina van het gebruikersaccount. Geen fysieke adressen dus, geen email adressen en geen telefoon of gsm nummers. Mocht de gebruiker dit toch doen dan zal deze inhoud zonder verdere waarschuwing of motivatie verwijdert worden en kan dit resulteren in de verwijdering van het gebruikersaccount. Mocht dergelijke contactinformatie de beheerder van datinggala.com ontgaan en daardoor toch niet verwijdert worden dan is de gebruiker zelf aansprakelijk voor alle gevolgen die dit mogelijk voor de gebruiker met zich mee zou kunnen brengen.

4.17. Het is uiteraard ook niet toegelaten contactinformatie te posten van derden op de profielpagina van het gebruikersaccount of elders op datinggala.com en eveneens niet om deze te verzenden via uw mailberichten op datinggala.com. Hetzelfde geldt voor andere persoonlijke informatie van derden. Geen fysieke adressen dus, geen email adressen en geen telefoon of gsm nummers en geen andere persoonlijke informatie. Mocht de gebruiker dit toch doen dan zal deze inhoud zonder verdere waarschuwing of motivatie verwijdert worden en kan dit eveneens resulteren in de verwijdering van het gebruikersaccount.

4.18. Het is niet toegelaten geld of andere betaalmiddelen of waarden te vragen aan andere gebruikers via het gebruikersaccount en de andere door datinggala.com aangeboden diensten. Ook niet via de mailberichten op datinggala.com en ook niet tijdens het contact dat zou ontstaan vanuit datinggala.com op andere derden mediums of kanalen buiten datinggala.com, zoals sociale media, emailcontact, telefoongesprekken, chatgesprekken of gelijk welke andere vorm van communicatie. Het gebruikersaccount of de gebruikersaccounts van wie deze regel overtreedt zal(zullen) zonder motivatie of waarschuwing verwijdert worden. Mocht de gebruiker zichzelf geconfronteerd zien met mensen die hen geld vragen op of via datinggala.com of tijdens later contact elders dat tot stand kwam via datinggala.com dan verzoeken wij de gebruiker met aandrang dit met de nodige gegevens van de betreffene gebruiker te melden via de daartoe voorziene rapporteringsfunctie. Het is daarbij zeer nuttig om ervoor te zorgen dat men het gebruikersprofielnummer van de betreffende gebruiker kan toevoegen (url van de profielpagina van de gebruiker in kwestie). Ook bewijzen van dergelijke misbruik of poging tot dergelijk misbruik, zoals mailboxberichten of emailberichten of chatgesprekken zijn nuttig om met zekerheid dergelijk misbruik te kunnen vaststellen en er gepast tegen op te kunnen treden. Wij rekenen op onze gebruikers dus om ons te helpen om dit misbruik efficient te kunnen bestrijden en in de mate van het mogelijke te verhinderen.

4.19. Mocht de gebruiker toch geld sturen of overmaken op gelijk welke wijze aan andere gebruikers van datinggala.com of die hij/zij via datinggala.com heeft leren kennen dan is dit volledig voor zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en kan de eigenaar van datinggala.com niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor schade die de gebruiker daardoor opdoet. Onze raad is duidelijk om NOOIT geld op te sturen of over te maken op gelijk welke wijze aan gebruikers die daarachter vragen op datinggala.com of bij contact dat daarna elders verder gaat. Slaat de gebruiker deze gouden raad in de wind dan is dat uiteraard volledig voor zijn/haar eigen rekening.

4.20. De beheerders van datinggala.com behouden zich steeds het recht voor gebruikersaccounts te verwijderen zonder verdere motivatie of voorafgaande waarschuwing.